Hanlin

Bán hàng (Trung Quốc): Điện thoại: 400 606 3233; 

Mua sắm (Trung Quốc): Điện thoại: +8621-51699813 

Hanlin Ở nước ngoài

Bán hàng(Không phải Trung QuốcĐiện thoại+86-18079120283

Hộp thư: epe_lisa@foxmail.com

Sau khi bán: +86-18079120283

                                                     Hộp thư: 188293272@qq.com